logo

Vår pedagogik | The AW Academy Way

"To grow you need to develop, and to develop you need to stay learning!"  Läs om hur vår egenutvecklade pedagogiska modell, AW Academy Way, lägger grunden för alla våra utbildningar och erbjuder utbildning på ett kvalitativt och effektivt sätt. 

The AW Academy way

Vår pedagogik - utvecklad för effektivt lärande

Sedan starten 2015 har vi utmanat synen på hur vi ser på utbildning, hur du kan göra ett karriärskifte och få nya kunskaper.   

För att möta arbetsmarknadens snabbt föränderliga kompetensbehov behöver vi nya sätt att få nya kompetenser. Därför har vi skapat vår egen pedagogiska plattform, AW Academy Way, med fokus på metoder som gör att du effektivt och snabbt får nya kunskaper.    

Vår syn på lärande  

Våra utbildningar är högintensiva, med ett praktiskt tillvägagångssätt, erbjuder kontinuerlig feedback och har nära koppling till yrkesrollen. Våra metoder bygger på forskning om utbildning och fokus på metoderna Accelerated Learning och Action Learning. Vi har inspirerats av de pedagogiska modellerna Accelerated Learning och Action Learning, Peer-to-Peer, Growth Mindset och Lifelong Learning.      

Genom AW Academys koncept utmanar vi både utbildningsidéerna och individernas eget ansvar att alltid arbeta med personlig utveckling och lärande.    

Varför Accelerated Learning?  

Med vår pedagogiska plattform som grund är vi säkra på att oavsett vilken kunskap eller färdighet du har behov av och hur du tar den till dig, kommer vi med AW Academy Way som grund att nå inlärningsresultaten på ett så effektivt sätt som möjligt.   

Forskning visar att strukturerad utbildning förbättrar inlärningsupplevelsen. Därför har våra utbildningar konkreta inlärningsresultat och kontinuerlig coachning för deltagarna. Det innebär att läraren har en mycket viktig roll samtidigt som vi behöver motiverade deltagare för att skapa magi. Därför handplockar våra lärare i en noggrann rekryteringsprocess och arbetar endast med experter inom respektive område som har ett passionerat engagemang för att få andra att växa genom ny kunskap.   

Vad är Learning Outcomes?   

Learning Outcomes, utbildningsresultat, är i princip utgångspunkten när vi använder när vi skapar våra program. De anger vilka kunskaper, färdigheter och expertis som studenten förväntas ha efter utbildningen och klargör vad som ingår i utbildningen. Konceptet har varit en central del av EU:s utbildningspolitik sedan 2004 och inkluderar ett starkare fokus på individuellt lärande. Med Learning Outcomes blir det väldigt tydligt för både deltagarna och läraren vad målet med utbildningen är. 

Våra pedagogiska metoder

Arrows

Accelerated learning

Tidseffektiv inlärning som fokuserar på att använda hela hjärnan. Accelerated Learning bygger på hjärnforskning som visar att lärandet maximeras genom praktiska aktiviteter, teamwork och feedback. Accelerated Learning är det snabba sättet till en ny karriär eller ny kompetens för de som har störst motivation.  

fdgs

Action Learning

Undervisningen fokuserar på att lösa verkliga problem med engagerande och motiverande uppgifter som är nära kopplade till den faktiska yrkesrollen. Genom ett aktivitetsbaserat förhållningssätt skapar vi aktiviteter som är specifikt baserade på vad som ska läras in och därmed gör vi det möjligt att omsätta det i praktiken.    Med Accelerated learning och Action learning arbetar vi med en kombination av teori och praktik som gör inlärningen mycket effektiv! 

gfddfgh

Growth Mindset

En inställning som bygger på att dina färdigheter, egenskaper och kunskaper kan utvecklas genom i praktiken. Övning ger färdighet. Feedback och reflektion är de viktigaste byggstenarna i lärarens verktygslåda, och uppmuntrar till att eleverna tänker framåt och att individens lärande kan utvecklas. Genom att hela tiden reflektera över vad som ska läras in, lägger eleverna grunden för en professionell relation till utbildning och lärande under hela karriären.  

fghgfds

Peer-to-peer

Studiekamrater som lär sig av varandra med ett strukturerat och flexibelt arbetssätt. Vi på AW Academy är övertygade om att effektiv inlärning uppstår när du interagerar och reflekterar med andra, både lärare och kollegor i klassen. Peer-to-peer-inlärning kräver att man är aktiv - för en passiv inlärningsmetod är aldrig framgångsrik.  

fdsdfdsa

Lifelong Learning

Ett mindset om att man lär sig för livet och inte bara under utbildningen. Det fortsätter sedan i yrkesrollen och i även privatlivet. På AW Academy anser vi att lärande inte bara sker på en formell utbildning utan även det är något som sker varje dag. Livslångt lärande präglas av vårt sätt att arbeta med lärande i praktiken och vi uppmuntrar alla till att alltid fortsätta lära sig. 

"Our core is our own developed pedagogical methods, based on how people learn the most efficient way, that's how we make people and companies grow!"

Rebecca Stenström, Head of Learning & Development AW Academy

Lifelong Learning med AW Academy

Att gå AW Academy var ett av mina bästa beslut, det känns som att man är på rätt spår i yrkeslivet och kan se fram emot en väldigt positiv utveckling framöver.

Igor Semiz

JavaScript 2018

Jag är så tacksam för att jag har fått ta del av AW Academy som har hjälpt mig att fördjupa mina tekniska kunskaper. Stort tack till lärarna och personalen som har gjort detta möjligt, och tack till alla mina klasskamrater som jag har fått dela denna resa med!

Tan Hoang

C#.NET HT17

Jag stormtrivs på programmet, det är intensivt men samtidigt får man bra stöttning från personal och sina klasskompisar som alla har ett stort engagemang. Jag kommer gå in i arbetslivet med en riktigt bra grund tack vare att programmet är så praktiskt, man lär av varandra, lär sig relevanta tekniker som används på marknaden men framförallt man lär sig att lära. För visst är lärandet inte slut när man kommer ut i branschen. Lifelong learning!

Pauline Andersson

Java ST2021

Läs mer

Bli inspirerad

Vill du veta mer om vår pedagogik? Läs vår pedagogiska plattform, AW Academy Way, med referenser och detaljerade beskrivningar av de koncept vi pratar om. Vi satsar på open source så att alla kan hänga med oss i utbildningsrevolutionen.